• Устен превод на писма или телефонни разговори на място в офиса:
  20
 • Искане на Digi D код без адресна регистрация в Холандия (с включен транспорт до общината): €50
  50
 • Съдействие за откриване на фирма (с включен транспорт до институции):
  80
 • Подаване на годишна данъчна декларация (Възстановяване на данъци)
  50
 • Съдействие при сключване на здравни и автомобилни застраховки:
  30
 • Устен превод в община, болница и други учреждения
  40
 • Съдействие при сключване на договор с доставчици на ел. енергия, газ, вода, интернет:
  30
 • Искане на Digi D код с адресна регистрация в Холандия:
  25
 • Съдействие за откриване на банкова сметка
  50
 • Съдействие при смяна/промяна на адресна регистрация
  30
 • Искане за жилищно субсидиране или субсидиране за здравни осигуровки
  30