Данъчна Декларация

Какви и колко документи трябва да приложите към данъчната декларация зависи от упражняваната дейност и исканите данъчни облекчения.

Годишната данъчна декларация служи за това гражданите сами да определят дължимия от тях данък върху общата годишна данъчна основа за доходите, които са придобили през предходната година. Това е вид декларация, чрез която те се самозадължават пред Националната агенция по приходите

Резултатът, който да очаквате

Подготовка на административни документи

Представителство и подкрепа

Бързо и качествено обслужване