Автомобилно застраховане

1

Също като здравното осигуряване, това на автомобила Ви е не по-малко важно – наличието на застраховка е първото условие, за да управлявате автомобил в Холандия, затова тя е задължителна за всички. Тя компенсира нанесените от трети лица щети при управлението на автомобила Ви – от одраскания калник, до телесните наранявания. Покритието на всички застраховки е почти едно и също, разликата е единствено в застрахователната премия. Ето защо ние работим с най-добрите застрахователни брокери, които предлагат най-изгодните застраховки в страната.

Подготовка на административни документи

Представителство и подкрепа

Бързо и качествено обслужване